Ögon

Ögonbrynslyft, Ögonregionen och Rynkbehandling

Ögonbrynslyft 

Med åldern minskar hudens elasticitet i pannan och kring ögonen vilket kan leda till att ögonbrynen sjunker ner. Ögonbrynslyft är en åtgärd för att motverka det trötta utseende som detta ofta resulterar i och ger patienten ett vitalare och ungdomligare utseende. Operationen innebär att pannhuden sträcks ut och lyfter därmed upp ögonbrynen.

En vanlig kombinationsbehandling är att samtidigt med ett ögonbrynslyft även åtgärda bekymmersrynkor mellan ögonen för att ge ansiktet ett fräscht och piggare uttryck. Det finns olika metoder (titthålsteknik eller mindre hudsnitt ovanför hårfästet) för att utföra ett ögonbrynslyft och vilken teknik som passar bäst för den individuella patienten diskuteras noga igenom med ansvarig kirurg innan ingreppet. I samtliga fall åstadkommer man lyftet av huden i pannan och ögonbrynen med hjälp av suturer som självabsorberas av kroppen efter cirka två veckor. 

Operationen sker i narkos och man brukar kunna återgå till sitt arbete efter cirka två veckor. Vi ser patienten på ett återbesök efter en vecka och efter cirka sex månader. Man kan uppleva känselbortfall, klåda och viss svullnad och irritation i hårbotten någon vecka postoperativt. 
 

Ögonregionen

Med stigande ålder minskar elasticiteten i huden och detta omfattar även huden kring ögonen. Många upplever att detta resulterar i att man ser trött och hängig ut samt att just dessa ålderstecken är estetiskt  icke tilltalande.
Ögonlocksplastik, Botox injektioner och fillerbehandling med Tear Trough är alla behandlingar designade för ögonregionen som effektivt återskapar ett vitalare och ungdomligare utseende.  

Ögonlocksplastik är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att överflödig och hängande hud avlägsnas.
Botox är en muskelavslappnande substans som injiceras runt omkring ögonen och på så vis slätas rynkor och fåror ut i denna region. 
Tear Trough är en så kallad fillerbehandling som används för att fylla ut insjunkna partier och håligheter kring och under ögonen.
Samtliga ovan beskrivna metoder kan användas var för sig eller i kombination för att uppnå bästa möjliga och önskvärda estetiska resultat och ge patienten ett piggare och vitalare utseende. 

Rynkbehandling

När huden åldras och minskar sin elasticitet uppstår förr eller senare rynkor. Musklerna i ansiktet och pannan som tillåter oss att skratta, rynka pannan osv. leder till att rynkor uppstår på typiska ställen i ansiktet. Ibland upplever man att vissa rynkor inte är klädsamma och gör att man ser trött eller irriterad ut och man önskar hjälp med att göra rynkorna mindre synliga.

Botox, som är en muskelavslappnande substans, är en effektiv behandling av rynkor. Botox injektioner slätar ut huden och minskar synliga rynkor genom att hindra nervimpulser att nå vissa muskler i ansiktet. Behandlingen sker genom att injicera Botox via tunna nålar. Denna behandling är snabb och enkel och patienten kan leva och arbeta som vanligt efter behandlingen.  
 

subscribe to our newsletter

*indicates required
Genom att prenumerera medger jag att jag tagit del av och godkänner ER Kliniks Integritetspolicy gällande hantering av personuppgifter.